Karinti_WEB-19.jpg

NYKYTILAN KARTOITUS

1. Nykytilan kartoitus ja kokonaiskuvan hahmottaminen

Teemme yrityksenne päivittäisestä tekemisestä haastattelujen ja vertailudatan pohjalta kokonaiskuvan kartoituksen ja tuotamme selkeän raportin:

  • Vastaavatko yrityskulttuuri ja johtamismallit tavoitteitanne?

  • Onko yrityksenne strateginen viestintä riittävän kirkasta ja kohderyhmää puhuttelevaa? 

  • Vastaavatko myynti- ja markkinointikonseptit nykyajan vaatimuksia ja kasvutavoitteitanne?

  • Onko yrityksenne kilpailuetu selvä?

2. Suositukset

Annamme kartoituksen perusteella selkeät ja läpinäkyvät suosituksemme:

  • Pidä ja vahvista: se mikä ei ole rikki ja vastaa asetettuja tavoitteita, saa jäädä. Jos esim. yrityksessä on luonnostaan avoin kommunikaatiokulttuuri niin hyvä! Miksi emme silti kertoisi siitä myös ulospäin saaden näin hyvää PR:ää, pätevien työnhakijoiden mielenkiinnon ja erottautumistekijän kilpailijoista? Autamme näissä konkreettisesti.

  • Kehitä: nykyisestä voi saada vielä paremman kunhan joitain kehitystoimenpiteitä tehdään. Esimerkiksi yrityksessä on systemaattinen myynnin seurantapalaverikäytäntö, mutta palavereiden pito ei näy kasvavina myyntilukuina kuluvalla viikolla. Voisiko palavereihin valmistautuminen, vastuuttaminen ja erilaisten asiakascasejen käsittely saada hyviä käytänteitä leviämään ja myynnin tehoja nostettua? Autamme luomaan toimivat ja motivoivat mallit ja mittaristot.

  • Unohda: Tarvitaan jotain kokonaan uutta. On siis aika unohtaa nykyinen käytäntö kokonaan ja aloittaa suunnittelu alusta! Jos esim. käytössä oleva CRM-järjestelmä ei tue myynnin automaatiota ja sosiaalisen median integraatioita, on turha korjata tilannetta keksimällä myyjille uusia manuaalisia työvaiheita. Autamme etsimään toimivimmat ratkaisut, toimintamallit ja myös palvelutoimittajat arkisen työn helpottamiseksi.

© 2020 by Kollektiv Ventures