Karinti_WEB-19.jpg

KILPAILUETU

Kilpailuetu-työpajassa luomme eri vaiheiden kautta yrityksellenne epäreilun kovan kilpailuedun!

 

Työpajasta lähdetään kotiin uusien tuote- ja palveluideoiden, skaalautuvan (ja kustannustehokkaan) myynti- ja markkinointimallin sekä kirkkaan ydinviestin kanssa, joka puhuttelee niin asiakkaita kuin muita sidosryhmiä.

Työpaja toimii tyytyväisyystakuulla, eli töitä tehdään niin kauan, että meillä on käsissämme kirkas kilpailuetu.

NYKYTILA

Ennen kuin käy kohti muutosprosessia on hyvä analysoida tarkkaan nykytekeminen. Käymme yhdessä läpi nykytilan johtamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä viestinnän osalta, ja tuomme kokemuksemme kautta parhaat mahdolliset verrokit pöytään. Näin et jää yksin tulkintojesi kanssa!

 • Vastaavatko johtamismallit (oman toiminnan johtaminen, organisaation johtaminen) tavoitteitanne?

 • Vastaavatko myynti- ja markkinointikonseptit nykyajan vaatimuksia ja kasvutavoitteita? Ovatko ne helposti skaalattavissa ilman kulurakenteen jyrkkää nousua?

 • Onko yrityksenne strateginen viestintä riittävän kirkasta ja kohderyhmää puhuttelevaa? 

TAVOITTEET

Nykytilan-analyysin kautta saamme selkeän pohjan konkreettisille ja realistisille tavoitteille.

  • Kirkastamme yrityksen päätavoitteet ja luomme niille yhdessä selkeän priorisoinnin

  • Mietimme etukäteen mahdolliset esteet ja toimenpiteet niiden taklaamiseksi

   • Millaisia muutoksia esimerkiksi johtamiseen tai organisoitumiseen on tehtävä, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa​

  • Luomme selkeän seurantamallin jonka avulla yritys pystyy toteuttamaan strategiaansa ja tavoitteita

PRIORISOINTI

Luomme yhdessä selkeät ja koko organisaatiolle läpinäkyvät prioriteetit ja kehityskohteet:

 • PIDÄ JA VAHVISTA: se mikä ei ole rikki ja vastaa asetettuja tavoitteita, saa jäädä. Jos esim. yrityksessä on luonnostaan avoin kommunikaatiokulttuuri niin hyvä! Miksi emme silti kertoisi siitä myös ulospäin saaden näin hyvää PR:ää, pätevien työnhakijoiden mielenkiinnon ja erottautumistekijän kilpailijoista? Autamme näissä myös konkreettisesti arjessa, mikäli omat resurssinne ovat rajalliset.

 • KEHITÄ: nykyisestä voi saada vielä paremman kunhan joitain kehitystoimenpiteitä tehdään. Esimerkiksi yrityksessä on systemaattinen myynnin seurantapalaverikäytäntö, mutta palavereiden pito ei näy kasvavina myyntilukuina kuluvalla viikolla. Voisiko palavereihin valmistautuminen, vastuuttaminen ja erilaisten asiakascasejen käsittely saada hyviä käytänteitä leviämään ja myynnin tehoja nostettua? Autamme luomaan toimivat ja motivoivat mallit ja mittaristot.

 • UNOHDA: Tarvitaan jotain kokonaan uutta. On siis aika unohtaa nykyinen käytäntö kokonaan ja aloittaa suunnittelu alusta! Jos esim. käytössä oleva CRM-järjestelmä ei tue myynnin automaatiota ja sosiaalisen median integraatioita, on turha korjata tilannetta keksimällä myyjille uusia manuaalisia työvaiheita. Autamme etsimään toimivimmat ratkaisut, toimintamallit ja palvelutoimittajat arkisen työn helpottamiseksi.