Varhaisen VALITTAMISEN malli - it works!

Tiedättehän sen sanonnan, että siinä vaiheessa kun aviopuoliso lopettaa valittamisen eri aiheista (esim. sukista lattialla) ei ole syytä huokaista helpotuksesta, vaan kauhusta?


Valittaminen on välittämistä. Jos ei valita, ei välitä. Seurauksena on todennäköisesti vihreämpien laidunten etsiminen. Sama pätee työpaikalle.

Moni meistä tuntee varhaisen välittämisen mallin. Siinä työntekijä ohjataan eri tyyppisten tukitoimintojen piiriin kun hänen työskentelyssään tai työkyvyssään havaitaan vakavia haasteita. Taustalla voi olla työperäistä uupumista tai muuta vakavaa oireilua.


Varhaisen välittämisen malli on sinänsä hyvä ja toimiva, mutta sekin on silti vain reaktiivinen tapa korjata asioita. Ollaan jo kenties liian myöhässä asian suhteen.


Kannusta valittamiseen!


Lanseerasin jo kauan sitten eräässä johtamassani yksikössä varhaisen valittamisen mallin.

Työntekijät olivat avautuneet minulle eräässä palaverissa jo tovin havaitsemistaan ongelmista organisaatiossa, ja pyysivät sitten jo anteeksi jatkuvaa avautumisen tulvaa.


Pyysin heitä lopettamaan anteeksi pyytelyn heti alkuunsa. He olivat mielestäni tehneet yhtiölle valtavan palveluksen tuodessaan julki havaitsemansa ongelmat.


"Valittaminen on välittämistä. En voi olla kuin tyytyväinen, että edelleen valitatte ja näin ollen myös välitätte", vastasin.


"Älkää ikinä lakatko valittamasta. Mieluummin haluan lanseerata varhaisen valittamisen mallin jossa huolet sanotaan ääneen ensimmäisessä mahdollisessa hetkessä! Siinä vaiheessa kun ette puhu enää mitään, on minun ja yhtiön syytä huolestua", jatkoin.


Kaikkia ongelmia ei toki siinä ja heti pystytty ratkomaan, eikä ole ratkaistu välttämättä vielä tänä päivänäkään. Tärkeintä oli kuitenkin perään saatu palaute, että valittamisen salliminen (ja jopa toivominen) oli rohkaiseva kokemus.


Termi jäikin elämään omaa elämäänsä ja rohkaisi henkilöstöä antamaan jatkossa infoa ja palautetta toiminnasta käyttäen hyvinkin suoraa ilmaisua. Tämä koski niin yleistä yhtiötason palautetta kuin henkilökohtaistakin palautetta.


On helpompaa korjata ongelmat niiden alkuvaiheessa, eikä vasta kun ihmiset niiden parista ovat kaikonneet kilpailijoiden palvelukseen.

Siksi kannustankin kaikkia yrityksiä lanseeraamaan varhaisen valittamisen mallin omassa organisaatiossaan. Tulette hämmästymään yrityskulttuurin voimaantumisesta ja kehittymisen askelista!


- Tero -


P.S. Haluatko minut sparraamaan kanssanne hyvästä johtamisesta, yrityskulttuurista tai organisaation voimaannuttamisesta? Ota yhteyttä https://www.kollektiv.fi/yhteystiedot kautta tai 040 931 1550 | tero@kollektiv.fi.


170 katselukertaa0 kommenttia